Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                    МАГИСТРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр 

1

E620800

Агроном

2

E620900

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ

3

E620802

Жимс ногооны аж ахуйн агроном

4

E620802

Селекц үрийн аж ахуйн агрономи

5

E620801

Усалгаатай газар тариалангийн агроном

6

E620800

Хөрс судлал, агрохими

7

E340900

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн менежмент

8

E621100

Ойн инженер

9

E621300

Газар зохион байгуулалт

10

E621400

Эдэлбэр газрын кадастр, зураглал

11

E620400

Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл

12

E850100

Экологи байгаль, хамгаалал

13

E850200

Байгаль хамгаалал хяналт, үнэлгээ

14

E850000

Байгалийн аялал жуулчлал /экотуризм/

 

     

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn