Хөдөө аж ахуйн их сургууль
ДОКТОРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ
  
Индекс
Хөтөлбөрийн нэр 
9
F620800
 Агрономи
10
F620800
 Ургамал хамгаалал хорио цээрийн үнэлгээ
11
F620800
 Жимс ногооны аж ахуйн агрономи
12
F620800
 Селекц үрийн аж ахуйн агрономи
13
F620800
 Усалгаатай газар тариалангийн агрономи
14
F621800
 Хөрс судлал, агрохими
15
F621300
 Газар зохион байгуулалт
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn