Хөдөө аж ахуйн их сургууль
д/д
Төслийн нэр
Хэрэгжих хугацаа
Хамтран хэрэгжүүлэгч олон улсын байгууллага
Төслийн удирдагч /утас, цахим хаяг/
Төслийн багийн гишүүд
Санхүү-жилтийн хэмжээ
Олон улсын төсөл-26
1
Монгол орны нөхцөлд тохирсон таримал ургамлын сорт сорилт, шинэ технологи нэвтрүүлэх
2008~        2017-2018
БНСУ, Кёнсанбүг аймгийн ХАА технологийн хүрээлэн
Т.Насанжаргал /88004585/
Ж.Ганболд, Ш.Доржпагам
жил бүр 30 сая вон
2
ХАА-н чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын төсөл
2016-2019
БНСУ, Кангвон аймгийн ХАА технологийн хүрээлэн
Т.Насанжаргал /88004585/
 
 жил бүр 10 сая вон
3
Сибирийн селекцийн олон наст ба нэг наст тэжээлийн таримлын сорт судалгаа, дасан зохицохуй
2018
ОХУ
Л.Батмөнх 
Ш.Доржпагам
 
4
Ойн генетик нөөцийн хамгаалал төсөл
 
Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн
 -
Ж.Бат-Эрдэнэ
 
5
Скарабид цохын популяцийг нөхөн сэргээх судалгаа
2016-2020
БНСУ-ын Янпёнг дүүрэг Шавжийн музей
Д.Ундармаа
Ж.Оюунгэрэл, Н.Цэрэнтогтох
50000 доллар 
6
 Нарны эрчмээр ажилладаг хүлэмж байгуулах сургалтын төсөл
2018.4
Францын Жийрэс ОБ-ын
Д.Ундармаа
Ж.Оюунгэрэл, Н.Цэрэнтогтох
20 сая төгрөг
7
Монгол улсын жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг сайжруулах TCP/MON/3605 төсөл
2017-2018
НҮБ 
 -
Д.Хандсүрэн
Ж.Ганболд 
80 сая 
8
Монгол орны хөрс, цаг уурын нөхцөлд дасан зохицох жижиг жимст лоолийн шинэ сортуудыг нутагшуулах, түгээн дэлгэрүүлэх
2018-2020
КОПИА 
 Ж.Оюунгэрэл
Н.Цэрэнтогтох 
Д.Ундармаа
75000 доллар
9
“Smart factory” байгуулах
2017-2022
АНУ-ын Global training center
Ж.Оюунгэрэл
Д.Ундармаа, Н.Цэрэнтогтох
 40000 доллар
10
Хүлэмжийн зарим тарималд балт зөгийн тоос хүртэлтийн нөлөө
2018-2019
 
Н.Цолмон
 5000
доллар
11
Training on cultivation technology and marketing
2018
ADB
Д.Хандсүрэн
 
2сая төгрөг
12
Агроном мэргэжлийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
 
Азийн хөгжлийн банк
Б.Амарсанаа
О.Мөнхжаргал Б.Одгэрэл, П.Цолмон, З.ЭрдэнэчимэгД.АриунцэцэгЖ.Удаахбаяр
 
13
Feasibility Survey for the establishment of the cooperation between crop and livestock farmers by utilization of the accelerator for compost production
2015-2018
JICA
А.Буянбаатар
Н.Энхболд, Х.Алтанцэцэг, О.Баатарцогт, П.Цолмон, Н.Дамбадаржаа, Б.Баяр-Эрдэнэ
 
14
Малчдад үйлчлэх цахим богц
 2016-2018
Инноваци бизнес ХТ, Ногоон алт
Б.Мөнхбат
Ж.Очир
 
15
Дүйцүүлэн хамгааллын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх
2018 
НҮБ
 Ш.Гэрэлээ,
Ц.Оюунбилэг
 
16
Газрын харилцааны салбарын хамтын ажиллагааны үндэсний стратеги боловсруулах
2018
Олон улсын газрын эвсэл
С.Сайнбаяр
 
 
17
Гамшгийн үе дэх малчдын нүүдэл суудлыг ЖПС ашиглан судлах
2018
Азийн хөгжлийн банк
И.Мягмаржав
 
 
18
Зуд, ой хээрийн түймирийн эрт зарлан мэдээлэх системийн урьдчилсан судалгаа
2018
Онцгой байдлын ерөнхий газар
Д.Түвшинбаяр
 
 
19
Ой ба уур амьсгалын өөрчлөлт сэдвийг ойн мэрэгжилтнүүдэд сургалтаар хүргэх
2018
НҮБ - UNREDD
Д.Дэлгэржаргал
М.Хишигжаргал
 
20
The structure and function of ectomycorrhizal communities in tree line ecosystems
2017-2018
Австрийн Байгалийн Нөөц, Амьдралын ухааны Их Сургууль
О.Бүрэнжаргал
 
 
21
Голын эргийн бүсийн экосистемийн бүтэц, үйл ажиллагааг малын бэлчээр болон уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбон үнэлэх нь
2018
АНУ-ын Нью Мексикийн их сургууль - ХААИС-ийн АЭС-ийн хамтарсан төсөл
Т.Байгал-Амар
М.Хишигжаргал, С.Цогт, О.Бүрэнжаргал, Б.Шүрэнцэцэг, Н.Цэгмид, ПАриунсүрэн, Б.Батбилэг
9 сая 850 төгрөг
22
“Wood product value chain assessment and recommendations to Mongolian timber industry”
2018
UNREDD
Glauner.R
Д. Дэлгэржаргал
 
23
Мазаалай баавгайн экологи, эволюци, генетикийн судалгаа
 
 
 
С.Цогт
115 сая төгрөг
24
Ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээний аргачлалыг     шинэчлэн боловсруулах
2018
UNREDD
Г.Ганзоиг
М.Хишигжаргал, П.Баттулга
15 сая төгрөг
25
“Монгол улсын заган ойн экосистемийн байгаль орчны болон эдийн засгийн үнэ цэнэ, үр ашигт түргэвчилсэн үнэлгээ хийх, цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай бодлого, арга хэмжээг тодорхойлох”
2017
UNREDD
А.Хауленбек
Д.Дэлгэржаргал
 
26
Шилмүүст модны үрийн генийн санг хадгал
2018
ADB
 
Г.Мөнхбат
2 сая
ШУТ, инновацийн төсөл-9
1
Тэжээлийн олон наст ургамлын генофондын үрийн цуглуулга
2017-2018
Суурь судалгаа
МЭХүрээлэн 
Д.Хандсүрэн
50 сая 
2
Сэлгээнд тариалах шинэ төрлийн жижиг үрт ашигт ургамал тариалах механикжсан технологи боловсруулах
2016-2018
ШУТ
Б.Мөнхбат
Б.Одгэрэл
60 сая
3
Үр тарианы селекци, бүс нутгийн хөрс, уур амьсгалд дасан зохицох чадавхитай сорт шалгаруулах
 
ШУТ
Я.Мягмарсүрэн
Б.Амарсанаа
90 сая
4
Шар буурцагийн үр үржүүлэг
 
Цөм технологи
 -
Б.Одгэрэл, О.Мөнхжаргал З.ЭрдэнэчимэгЖ.Удаахбаяр
240 сая
5
Монгол орны газар зохион байгуулалтын салбарын өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, экологи хүрээлэн буй орчны асуудлыг газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөнд тусгахтай холбогдсон арга зүйг боловсронгуй болгох суурь судалгааны төсөл
2013-2018
Суурь судалгаа
 -
И.Мягмаржав
162 сая
6
Улаанбаатар агаарын бохирдлыг бууруулах дулаан хангамжийн шийдлийг боловсруулах ажлын хэсэг
2017-2018
ШУТ
-
И.Мягмаржав
 
7
Популяциас тарималшсан экохэлбэр гаргах үндэслэл” Суурь судалгааны нэгдсэн тайлан
2015-2017
ШУТ
Х.Жамъяандорж,
Х.Баярмаа, Н.Саарал, Г.Цэрэнханд бусад
56 сая 400
8
“Бохирдсон хөрсийг микробийн агентаар нөхөн сэргээх арга, технологи” төслийн хүрээнд
2017-2019
Инноваци
Ю.Хорлоо
Т.Оюунчимэг, Д.Ундармаа
 
9
Баяжуулсан үрлэн болон шингэн шим бордоо үйлдвэрлэх технологи
2016
2018
Инноваци
А.Буянбаатар
П.Цолмон
Н.Дамбадаржаа
Ч.Жавхланбаяр
 
ХААИС-ийн санхүүжилттэй төсөл-2
1
Ургамалан пестицид бэлтгэх технологи
2018 
Грант
Д.Ундармаа
Ц.Нямлхагва, Ж.Удаахбаяр
61 сая
2
Эдийн засгийн өндөр үр ашигтай таримлын сорт шалгаруулалт
2018 
Грант
Б.Одгэрэл
Профессорын баг
80 сая
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn