Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Оюутны зөвлөлийн танилцуулга

Оюутны зөвлөлийн дарга:                                         Б.Ганзул
Оюутны зөвлөлийн дэд дарга:                                  Н.Ганболд                
Оюутны зөвлөлийн нарийн бичиг:                           Т.Ундрах
Оюутны зөвлөлийн ажлын албаны дарга:               Т.Баянмөнх  
Оюутны зөвлөлийн ажлын албаны гишүүд:            Хишигмаа
                                                                                      Анхсахиа                          
                                                                                      Г.Мөнхзул 
Оюутны зөвлөлийн урлаг спортын албаны  дарга: Н.Ууганцэцэг
Оюутны зөвлөлийн урлаг спортын гишүүд:            Ханбүргэд                        
                                                                                      Батбилэг  
Оюутны зөвлөлийн мэдээллийн албаны дарга:       Э.Батбаяр                  
Оюутны зөвлөлийн мэдээллийн албаны гишүүд:   Б.Намуун
                                                                                      М.Мөнхзул          
                                                                                      Ханбүргэд                        
                                                                                      Батбилэг                                                          
Оюутны зөвлөлийн хүндэт гишүүд:                         Э.Минжбадам
                                                                                      Мандуул
                                                                                      Төрбат
                                                                                      Э.Цэнгүүн

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn