Хөдөө аж ахуйн их сургууль
 
Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл
  
Хөтөлбөрийн чиглэл
Мэргэжлийн чиглэл
Дараах хичээлүүдийн аль нэгээр ЭЕШ өгсөн байх
Босго оноо
1
 Экологи
 Экологи, байгаль хамгаалал
Хими, Биологи, Математик
400
2
 Байгаль орчныг хамгаалах технологи
 Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ
Хими, Биологи, Математик
400
 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
 Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл
 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ
3
 Газар зохион байгуулалт 
 Газар зохион байгуулалт
Математик
500
 Газрын үнэлгээ
 Газрын кадастр, зураглал
4
 Архитектур
 Ландшафтны архитектур
Математик, Хар зураг
450
5
 Агрономи
 Агрономи
Хими, Биологи, Математик
400
 Усалгаатай газар тариалангийн агрономи
 Жимс ногооны аж ахуйн агрономи
 Селекци, үрийн аж ахуйн агрономи
 Ногоон байгууламжийн агрономи
 Тэжээл бэлчээр судлал
6
 Хөрс судлал, агрохими
 Хөрс судлал, агрохими
Хими, Биологи, Математик
400
7
 Газар тариалангийн аж ахуй
 Газар тариалангаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй
Хими, Биологи, Математик
400
8
 Ойн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи
 Ойн аж ахуйн инженер
Хими, Биологи, Математик
400
9
 Аялал жуулчлал
 Байгалийн аялал жуулчлал
Математик, Гадаад хэл
400

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn