Хөдөө аж ахуйн их сургууль
                   Агроэкологийн сургуулийн эчнээ ангийн мэргэжлийн чиглэл
 
 Эчнээ ангид элсэхийг хүсэгчид (бүрэн дунд болон тусгай дунд) боловсролтой  бол 4.5 жилээр,
(бакалаврын) зэрэгтэй бол 2.5 жилээр дараах мэргэжлүүдээр элсэн суралцаж болно. Үүнд:
 
Мэргэжлийн нэр
Бүртгэл явагдах газар
 Агрономи
 
Агроэкологийн сургуулийн сургалтын алба: ХААИС-ийн төв байр: 248 тоот
 
 
 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ
Газар зохион байгуулалт
 Байгалиийн аялал жуулчлал

 
                                                  Элсэхийг хүсэгчдийг бүртгэх
Элсэхийг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
  
4.5 жилийн сургалтаар бүртгүүлэхдээ:
2.5 жилийн сургалтаар бүртгүүлэхдээ:
 
Бямба гаригийн ангид бүртгүүлэхдээ:
 
 • Батламж карт  
 • Боловсролын үнэмлэх,  гэрчилгээ, диплом
 • Суралцагчийн хувийн хэрэг
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь
 • Бүртгэлийн хураамж 6000 төгрөг
 • Их, дээд сургууль төгссөн диплом
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь Бүртгэлийн хураамж 6000 төгрөг
 • Их, дээд сургууль төгссөн диплом
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг - 2 хувь
 • Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn