Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Эрхэм зорилго:
 
Газар тариалангийн салбарын тэргүүлэх чиглэлд сургалт, судалгааг хөгжүүлэхэд манлайлан оролцох.

Түүхэн замнал:
 • 1958    Газар тариалан, агрохимийн тэнхим
 • 1963    Газар тариалан, хөрс судлал, агрохимийн тэнхим
 • 1966    Газар тариалангийн тэнхим
 • 1972    Ургамлын аж ахуйн тэнхимтэй нэгдэж, Газар тариалангийн тэнхим
 • 2002    Тариалангийн технологийн тэнхим
 • 2009    Газар тариалан хөрс-агрохимийн тэнхим
 • 2015    Таримал судлал, ой, ургамал хамгааллын тэнхимтэй нэгдэж, Газар тариалан, ургамал хамгааллын тэнхим
 
Сургалтын чиглэлүүд:
 • Газар тариалан
 • Хөрс судлал
 • Агрохими
 • Хөрсний микробиологи
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 
Судалгааны  чиглэлүүд:
 • Хөрсний үржил шим, түүнийг хадгалж сайжруулах технологи
 • Бордоо үйлдвэрлэх технологи, бордох систем
 • Хөрс боловсруулалт, таримлын сэлгээ
 • Тос, тэжээл, техникийн ургамал
 • Органик ба усалгаатай тариалангийн технологи

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn