Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Эрхэм зорилго:

Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага, монгол орны өнөө ба ирээдүйн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад чиглэгдсэн, газар зохион байгуулалт (газрын менежмент), газрын кадастр, газрын үнэлгээ, ландшафтын архитектур чиглэлээр шинжлэх ухааны өргөн мэдлэг, бүтээлч сэтгэлгээтэй, дадлага чадвартай, онол, практикийн өндөр боловсролтой, хөрвөх чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино. 

Түүхэн замнал:

  • 1998     Газар зохион байгуулалт, ургамал хамгааллын тэнхим
  • 2006     Газрын менежментийн тэнхим
  • 2014     Газрын менежмент, ландшафтын архитектурын тэнхим
  • 2015     Газрын менежментийн тэнхим

Сургалтын чиглэл:

  • Газар зохион байгуулалт
  • Газрын кадастр, зураглал
  • Газрын үнэлгээ
  • Ландшафтын архитектур

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn