Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Эрхэм зорилго:

Хүрээлэн буй орчныг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлэх, хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх, аялах зэрэг зохистой үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах чадвар, дадалтай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино. 

Судалгааны чиглэл:

  • Ойн аж ахуй,ойн үржүүлэг, ойн нөхөн сэргээлт, ойн шавьж судлал, ойн өвчин судлал
  • Хүрээлэн буй орчны бохирдол, хүрээлэн буй орчны микробиологи, хамгаалал
  • Биологийн нөхөн сэргээлт, нөхөн сэргээх технологи
  • Байгалийн аялал, жуулчлал

Сургалтын чиглэл:

  • Ойн аж ахуйн инженер
  • Байгалийн аялал жуулчлал
  • Ургамлын нөөц, био-үйлдвэрлэл
  • Экологи, байгаль хамгаалал
  • Байгаль орчны хяналт үнэлгээ
  • Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn