Хөдөө аж ахуйн их сургууль

                  БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ

Хөтөлбөрийн нэр
Мэргэжлийн чиглэл
1
 Экологи
 Экологи, байгаль хамгаалал
2
 Байгаль орчныг хамгаалах технологи
 Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ
 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
 Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл
 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ
3
 Газар зохион байгуулалт 
 Газар зохион байгуулалт
 Газрын үнэлгээ
 Газрын кадастр, зураглал
4
 Архитектур
 Ландшафтны архитектур
5
 Агрономи
 Агрономи
 Усалгаатай газар тариалангийн агрономи
 Жимс ногооны аж ахуйн агрономи
 Селекци, үрийн аж ахуйн агрономи
 Ногоон байгууламжийн агрономи
 Тэжээл бэлчээр судлал
6
 Хөрс судлал, агрохими
 Хөрс судлал, агрохими
7
 Газар тариалангийн аж ахуй
 Газар тариалангаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй
8
 Ойн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи
 Ойн аж ахуйн инженер
9
 Аялал жуулчлал
 Байгалийн аялал жуулчлал

 

МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn