Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Гадаад харилцаа

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА:
 
ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль  болон Зүүн Хойд Нормалийн Их сургуулийн “Бэлчээл судлал”-ийн хүрээлэнтэй, судлаач солилцох, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх гэрээнд 2014-09-01 өдөр гарын үсэг зурлаа.
 
Япон Улсын Китакюшүгийн Их сургуультай хамтран ажиллах гэрээг 2014-09-11 өдөр байгуулсан.
 
 
Олон улсын CAB International байгууллагын Зүүн өмнөд Азийн суурин төлөөлөгчтэй 2014-11-19 өдөр хамтарсан судалгаа, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа.
 
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn