Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Laboratory of soil agrochemistry
Лабораторийн харьяалал: Газар тариалан, хөрс судлалын тэнхим
Зориулалт: Тариалангийн талбайн хөрс, эрдэс ба шим бордооны шинж чанарыг хянах арга технологийг боловсруулахад чиглэн ажиллаж байна.
Хүчин чадал: Тариалангийн талбайн хөрс, таримал ургамал, бордооны дээжид чанарын болон бохирдолтын хэмжээг тодорхойлох лабораторийн задлан шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан заавар зөвлөгөө өгч үйлчилж байна.
Хийгдэх судалгааны ажлын чиглэл:
1.      Хөрсний хими, физикийн шинж чанар тодорхойлон хянан баталгаа хийж зөвлөгөө өгөх
2.      Тариалангийн талбайн, сум дүүрэг, хот дүүргийн хүрээлэн буй орчны хөрсөнд бохирдолтын зэргийг тогтоох судалгаа шинжилгээ хийж зөвлөгөө өгөх
3.      Таримал ургамал, үрийн дээжид чанарын болон биохимийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж үр дүнд түшиглэн зөвлөгөө өгөх   
4.      Шим ба эрдэс бордооны дээжид аргохимийн чанарын шинжилгээ дүгнэлт гаргах
5.      Сургалт, судалгааны төвшинд үйлдвэрлэгч, аж ахуй нэгж, оюутан, судлаачдад сургалт судалгаа явуулах, зөвлөгөө өгөх
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn