Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Laboratory of land cadastral information
 
Лабораторийн харьяалал: Газрын менежментийн тэнхим
Зориулалт: Газрын харилцааны чиглэлээр суралцаж байгаа бакалавр, магистр, доктор болон мэргэшсэн инженер, зөвлөх инженер бэлтгэх түвшинд газар зүйн мэдээлийн системийн технологид суурилсан програм хангамжуудыг ашиглан төрөл бүрийн сургалт судалгааг зохион байгуулах.
 Хүчин чадал:
Орчин үеийн өндөр хүчин чадал бүхий компьютер, тоног төхөөрөмж, сургалт, судалгааны тав тухтай орчин нөхцлийг бүрдүүлж нэг ээлжиндээ 25 суралцагчид үйлчлэх хүчин чадалтай.
Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт:
 


Ø I-3 компьютер - 20 ш
Ø I-5 компьютер - 4 ш
Ø I-7 компьютер – 1 ш
Ø 24 цагийн утасгүй интернет
Ø А0 форматын плоттер
Ø Дифренциал GPS
Ø 65 инчийн ухаалаг интерактив touch дэлгэц бүхий компьютер
Ø Гар GPS
Ø Электрон тахеометрүүд
Ø Сканер, принтер гэх мэт бусад тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан

 

    
         Лабораторид ашиглагдаж байгаа програм хангамжууд
 


Ø ArcGIS 10.1
Ø City Engine 2014
Ø Erdas Imagine 2014
Ø AutoCAD 2015
Ø ILWIS 4.7
Ø ENVI 5.0
Ø Archicad 13
Ø 3d max 2015
Ø Land manager


 
 Хийгдэх судалгааны ажлын чиглэл:


Газрын кадастр
Кадастрын зураглал
Кадастрын мэдээллийн сан
Газар зүйн мэдээллийн систем
Зайнаас тандан судлал
МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ
facebook twitter rss rss rss

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn