МЭДЭЭ 1

УХААЛАГ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШЛИЙГ СУРГАЛТ СУДАЛГААНДАА АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2022.09.21

УХААЛАГ ХҮЛЭМЖИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

2022.09.20

АГРОЭКОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ХӨГЖИЛ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

2022.04.29

ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ЛАНДШАФТЫН АРХИТЕКТУРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ОРОН ЗАЙН

2022.04.29

"ДЭЛХИЙН НОМЫН ӨДӨР"-ИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН НОМЫН ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2022.04.29

''ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА-2022'' СЭТГҮҮЛД ӨГҮҮЛЭЛ БИЧИХ ЗААВАР

2022.03.29

ХААИС-Агроэкологийн сургуулийн нэрэмжит ногоон төгөл

2020.05.20

''YOUTH MAPPERS INTERNSHIP PROGRAM 2020''

2020.05.20

АНУ-ын Невадагийн их сургуулийн профессор Шерман Свансон сургалт зохион байгуулав

2020.05.15

УСНЫ ЭКОЛОГИЙ ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

ЭКОЛОГИ БАЙГАЛТ ХАМГААЛАЛ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

БАЙГАЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

АГРОНОМ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

ГАЗАР ТАРИАЛАНГААР МЭРГЭШСЭН ФЕРМЕРИЙН АЖ АХУЙ МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

ХӨРС СУДЛАЛ АГРОХИМИЧ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

ЛАНДШАФТЫН АРХИТЕКТУР МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

ОЙН АЖ АХУЙН ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ҮНЭЛГЭЭ МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020.05.05

ХААИС-ийн оюутан залуус "1 хором хөдөлгөөн"-д нэгдлээ

2020.04.28

Ойжуулалт цэцэрлэгжүүлэлт

2020.04.28

“Байгалийн нөөцийн менежмент: мэдээлэл боловсруулалт, үр дүнг ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх “ сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө

2020.04.28

ЭКОЛОГИЙН VIII ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020.04.28

Монголын оюутны сүлд дуу, Оюунлаг залуус, МОХ

2020.04.28

Агроэкологийн сургуулийн танилцуулга

2020.04.28